Piyano Kursu

Firma Polyanna Sanat
Kurs Yeri
%20 indirim 300 TL 240 TL

 

PİYANO EĞİTMENİ---UĞUR KÜÇÜKKAPLAN

Piyano eğitimine beş yaşından itibaren aldığı özel derslerle başlayan Uğur Küçükkaplan, on iki yaşında girdiği Pera Güzel Sanatlar’da Fahri Pekiner’le piyano, Özcan Özbek’le solfej çalıştı. Burada katıldığı London College of Music’in sınavlarında başarılı oldu ve çeşitli sertifikalar aldı. Daha sonra bir süre İlteriş Sun’la kompozisyon çalıştı. Ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndaki eğitimine başlayarak, Prof. Bahar Tokay’la piyano, Sarper Özsan’la solfej, armoni ve form bilgisi, Prof. Dr. Özkan Manav ve Prof. Dr. Hasan Uçarsu’yla çağdaş müzik, Prof. Gülper Refiğ’le müzik tarihi ve müzikoloji, Halit Refiğ’le sinema ve müzik, Ahmet Altınel’le müzikal analiz, Melih Duygulu’yla klâsik Türk müziği, halk müziği ve etnomüzikoloji çalıştı. Konservatuvarın Müzikoloji Bölümü Genel Müzikoloji Anabilim Dalı ile Etnomüzikoloji ve Folklor anabilim dallarından çift anadal yaparak mezun olan Küçükkaplan, ardından yine aynı kurumda yüksek lisans eğitimini tamamladı. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli gruplarla ve sanatçılarla müzik yaptı, konserler verdi. 2005 yılından itibaren beş yıl boyunca Kültür Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü bünyesinde yürütülen çeşitli kültür sanat projelerinde piyanist ve müzik direktörü olarak yer aldı. Turkish Cultural Foundation’un desteğiyle hazırlanmış olup sanal ortamda hizmete sunulan ve bugüne kadar yazılmış sözlüklerin içerisinde gerek hacim gerek içerik bakımından en geniş soluklusu olan Türk Müziği Sözlüğü’nü hazırlayan beş kişilik ekibin içerisinde yer aldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı’nda üç yıl solfej dersleri verdi. Küçükkaplan’ın, arabesk müziğin teknik özelliklerini doğrudan müzikal analizlerle ele aldığı ve Türkiye’de bu konuda yapılmış ilk müzikolojik çalışma olan Arabesk: Toplumsal ve Müzikal Bir Analiz isimli kitabı, Ayrıntı Yayınları etiketiyle Şubat 2013’de piyasaya çıktı. Küçükkaplan’ın, popüler Türk müziği üzerine yapılmış en kapsamlı çalışma olan ikinci kitabı Türkiye’nin Pop Müziği ise Mart 2016’da aynı yayınevinden yayımlandı. Hâlen çeşitli kurumlarda piyano, solfej, armoni, kontrpuan, müzik teorisi ve müzikal analiz dersleri vermekte olan Uğur Küçükkaplan, diğer yandan müzikoloji alanındaki çalışmalarına devam etmekte ve Türkiye’nin klasik müzik dergisi Andante‘de yazmaktadır.

-----------------------------------------------------------------

Müzik Derslerinin Amacı

Yetişkinler Piyano Dersi Alabi

Müzik …

Tarih boyunca insanın kendini ve hayatı tanımlarken kullandığı bu sesler dünyası, zamanla her toplumun kendi kültürel yapısı içerisinde farklı şekiller almış, ama hiçbir zaman müziği olmayan bir toplum olmamıştır. Onlarca tanımı yapılan ve üzerine çok şey yazılıp çizilen bu sanat ve bilim dalı için hangi tanımın daha başarılı olduğunu söyleyebilmek güç. Buna rağmen müziğin, beklentilerimiz ve bakış açılarımız farklı olsa da hepimizin hayatında bir yer teşkil ettiğini kabul etmeliyiz.

Müzik tarihi, küçük yaşlarda müzikle tanışarak büyük başarılar elde eden ve otoritelerce dâhi olarak nitelendirilen yüzlerce müzisyenle doludur. Bunlar gerçekten de müzikal anlatımın sınırlarını zorlamış, aradan yıllar geçmesine rağmen hâlâ değerini koruyan istisna kişilerdir. Fakat müzisyen olmak ya da bir şekilde bu dünyanın içerisinde yer almak için mutlaka üstün bir yeteneğe sahip olmak mı gerekir?

Günümüzde, müziği çok sevmesine rağmen içinde bulunduğu olumsuz şartlar, gelecek kaygısı ve daha birçok nedenle, belki de hiçbir zaman yapmayacağı bir mesleğin okulundan mezun olan insanların sayısı giderek artmaktadır. Bu durum, kendi yeteneğinin farkında olmayan, hayatında hep bir şeylerin eksikliğini hisseden ve gerek kendine gerek topluma faydalı olabilecekken, tam tersi mutsuz ve toplumdan kopuk bireyler yetişmesine neden olmaktadır.

Müzisyen olmak ya da mesleğinin yanı sıra müzikle amatör olarak ilgilenmek isteyen kişilere yönelik farklı yaklaşımlar içeren eğitimlerimiz, piyano, solfej, armoni, klavye (org), müzikal analiz ve konservatuvarlara hazırlık dersleri başlıkları altında uygulanmaktadır. Temel ilke, hiçbir yaş sınırı gözetmeksizin müzik eğitiminin yanı sıra kişiye müzikal bir bakış açısı kazandırmaktır.

Unutmayın,
Sahip olduğunuz yeteneğin farkında olup ne istediğinizi bilerek elinizden gelenin en iyisini yapmak, en az bir dâhi olarak dünyaya gelmek kadar değerlidir.

Uğur Küçükkaplan

ZPiyano De

Piyano dersi almak isteyenlerin sıkça yönelttiği soruların başında, daha önce ders almamış olan yetişkinlerin de piyano çalıp çalamayacakları sorusu gelmektedir. Bununla ilgili detaylı açıklamayı yapmadan önce kısa bir cevap vererek başlamak yerinde olacaktır:

Evet, piyano çalmak isteyen herkes, hangi yaşta olursa olsun yeteneği ölçüsünde piyano çalabilir. Bunun için üstün bir yeteneğe ve sanıldığı gibi çok özel şartlara sahip olmak kesinlikle gerekmemektedir.

Günümüzde, çocukluğundan beri piyano veya diğer çalgılara ilgisi olan, fakat yetenek ve imkân konusunda yaygın olan kanıdan ötürü bir türlü ders alma cesaretini gösteremeyen milyonlarca insan bulunmaktadır. Oysa piyano dâhil olmak üzere birçok çalgının eğitiminin belli bir yaştan sonra verilemeyeceğine yönelik görüşün, genelleme yapılmasından ötürü büyük oranda eksik olduğunu kesin bir dille söyleyebiliriz. Bu görüşümüzü daha detaylı olarak açıklayabilmek için piyano dersinin alınış amacına ve içeriğine bakmak yerinde olacaktır.

Piyano dersi alınış amacına göre pek çok branşta olduğu gibi ikiye ayrılmaktadır: Profesyonel ve amatör yaklaşım. Müziği ve piyano çalmayı ileride profesyonel olarak sürdürebileceği düşünülen kişilerin önemli bir bölümü küçük yaşlarda eğitim almaya başlamakta ve geniş bir zaman dilimi içerisinde gelişim göstermektedirler. Bunların yanı sıra yine küçük yaşlarda ders almaya başlayan fakat aileleri tarafından gelecekte profesyonel olarak müzikle uğraşması plânlanmayan, daha ziyâde zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlaması için piyano dersi alan öğrencilerin sayısı da oldukça fazladır. Dersin alınış amacı temelde farklı olsa da küçük yaşta eğitime başlanmış olması, verilen derslerin içeriğini büyük ölçüde benzer kılmaktadır. Dolayısıyla çeşitli yaş gruplarına göre bazı değişiklikler içermekle birlikte, genel anlamda çocuklara yönelik eğitimin ortak bir paydada toplandığını ve asıl amacın temel bilgileri vermek olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle daha sistematik bir eğitim verebilmek ve çalgıdaki teknik gelişimin bir parçası olan fiziksel gelişimi destekleyebilmek için, uluslararsı alanda kabul görmüş çeşitli metodlar kullanılmaktadır. Öğrencilerin henüz fiziksel gelişimlerini tamamlamamış olmaları ve eğitim sürecinin geniş bir zamana yayılmış olması bu tarz bir eğitimin verilmesine imkân tanımaktadır.

Hâl böyleyken, aynı şartları taşımayan ve gerek müziğe gerek piyanoya daha farklı şekilde yaklaşan amatör müzisyenlerin eğitiminde, yukarıda belirttiğimiz türden bir yol izlenemeyeceği son derece açıktır. Bu nedenle piyano dersi almak isteyen yetişkinlerin, öncelikle çeşitli sorumlulukları olan ve çalışan bireyler oldukları göz önünde bulundurulmalı, bununla birlikte kısıtlı bir zamana sahip oldukları unutulmamalıdır. Buradan hareketle verilen derslerin içeriği kişiye özel bir program dâhilinde yürütülmeli ve doğrudan amaca yönelik bir yol izlenmelidir. Piyano dersi veren pek çok kişi ve kurumun bu konuyu göz önünde bulundurmadığı, daha ziyâde çocukların teknik ve fiziksel gelişimini desteklemek, müziğe ilişkin temel bilgileri vermek ve profesyonel bir disiplin oturtabilmek için kullanılan Beyer, Hanon, Czerny vb. kitaplar üzerinden kalıplaşmış bir eğitim anlayışını ısrarla uygulamaya çalıştıkları bilinmektedir. Sonuç olarak bu dersler, müziğe amatör şekilde yaklaşan, piyanoyu keyif alabileceği, yoğun iş temposunun içerisinde kendisine nefes aldırabilecek bir alan olarak gören yetişkinleri çalgıdan uzaklaştırmakta ve zaman kaybettirmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden biri, piyano dersi veren kişi veya kurumların büyük bir bölümünün müziği ticarî bir araç olarak görmeleri ve piyano eğitiminde çeşitli yöntemler geliştirmek yerine ellerindeki hazır kalıpları kullanarak kolay olanı seçmeleridir.

Verdiğimiz piyano eğitimi, yukarıda değinilen konular ve bu husustaki eksiklikler göz önünde tutularak, farklı yaklaşımlar üzerinden, kişiye özel programlar dâhilinde yürütülmektedir. Amaç, yaş sınırı gözetmeksizin piyano eğitiminde mümkün mertebe sağlıklı bir yol izlemek ve doğru adımlarla arzu edilen noktalara gelinmesine yardımcı olmaktır.

Uğur Küçükkaplan

 

Piyano Hakkında Bilgi

Piyano, tuşlarına basıldığında sahip olduğu karmaşık çekiçli mekanizma sayesinde tellere vurarak ses veren tuşlu ve klavyeli bir çalgıdır. Yapım biçimi ile duvar (konsol) ve kuyruklu (salon / konser / grand) adı verilen çeşitleri vardır. Piyano kelimesi İtalyanca “Güçlü ve Hafif sesli klavsen (harpsikord) anlamına gelen – gravicembalo col piano e forte”den gelir. Pianoforte olarak adlandırılması da bundandır. Atası olan klavsenden en önemli farkı, tuşa basarken uygulanan kuvvete göre çıkan sesin şiddetinin de aynı yönde değişken olmasıdır. Piyano çalan kişiye piyanist veya piyano sanatçısı denir. Toplam 88 tuştan oluşur.

 Tarihçe

 İlk Piyano 1700’lü yıllarda İtalya’nın Floransa kentinde Bartolommeo Cristofori tarafından yapıldı. Cristofori’nin en büyük başarısı, piyanonun temel mekanik sorunu olan çekicin tellere vurması anında sesin çekicin etkisi ile sönümlenmemesi ve çekicin çok çabuk bir şekilde tellerden ayrılarak notanın yeniden çalınabilmesi sorununa bir çözüm üretmesidir. Öldüğü 1732 yılına dek 20 civarında piyano üretmiştir. Fransız Marius’un bu çalgıya katkısı tokmaklı klavseni bulmak oldu. Saksonyalı Silbermann ise Schröter’in çekiç sistemini geliştirdi ve Bach’ın da değerli öğütlerinden yararlanarak, klavyenin tüm ses genişliğinde eşit bir ötüm elde etmeyi başardı. Augsburg’da org yapımcısı Johann Anderas Stein (1728-1792) Alman veya Viyana usûlü denen mekanizmalı piyanolar meydana getirdi. 1789’da Stein, ayrıntıları belirtmek için kullanılmakta olan dizliklerin yerine pedal koydu. Andreas ve torunu Johann Baptist Streicher (1796-1871), piyanonun yapısını (Beethoven’in arzusu üzerine) daha da sağlamlaştırdı ve ikinci bir ötüm kapağı ekleyerek daha dolgun bir ses elde etti. Piyano sanayinin gerçek kurucusu Alman Zumpe’dir. “Kılavuzlu” denen mekanik piyanoyu üretmiştir. İlk düz piyanoyu 1789’da İrlandalı William Southwell yaptı. Sebastian Erard 1822’de piyano yapım tekniğini geniş ölçüde etkileyen bir yenilik getirdi (ikili itme dilleri). Henri Pape, çapraz tel ve keçeli çekici buldu. James Thom, ekleme demir çatıyı kurdu.

       Ünlü piyanist Sigismund Thalberg: “Çalarken sesleri uzatmak, iyi bir ses çıkarmak ve ses çıkarırken gerekli olan değişiklikleri yapabilmek için zorunlu olan ilk şartlardan biri her türlü sertlikten uzak durmaktır. Kolda, elde ve parmaklarda yetenekli bir şarkıcının sesinde sahip olduğu incelik ve bükülmeler bulunmalıdır” diyor ve şöyle devam ediyor: “İhmal edemeyeceğimiz bir konu varsa o da çalarken vücudun hareketlerinde büyük bir ölçü olmasının; kolları, elleri büyük bir sükûnetle yönetmenin, piyanoya çok yüksekten vurmamanın, kendi kendini dinleyebilmenin ve hüküm verebilmenin gerekliliğidir. Genellikle parmaklarla fazla çalışılmakta, fakat kafa ile yeter derecede çalışılmamaktadır.”

        Piyano pedallarının kullanılması hakkında Antoine Marmontel şöyle diyor: “Pedalları kullanmasına izin verilen öğrencilerin büyük bir kısmı onları usûlleri saymak için kullanırlar veya ayaklarını pedalın üzerine koyup bir daha da çekmezler. Şüphesiz ki her ikisi de kusur sayılan bu alışkanlıklara sahip olmamak gerekir. Lavignac ise: “Pedal sanatı ayağın nasıl konulacağını değil, nasıl çekileceğini bilmektir” diyerek gerekli öğüdü vermiştir.

Kurs Süresi Kurs Saati Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat
1 Ay 4 Saat 1 x 300 TL 1 x 240 TL Kazancınız: 60 TL
Kurs başlama tarihleri hakkında bilgi almak lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Kurs Gün ve Saatleri

Kurs Günleri Kurs Saat Aralığı
Hafta İçi
Pazartesi Kurs verilmiyor
Salı Kurs verilmiyor
Çarşamba Kurs verilmiyor
Perşembe Kurs verilmiyor
Cuma Kurs verilmiyor
Hafta Sonu
Cumartesi 9:00 - 14:00
Pazar Kurs verilmiyor

Henüz bu kursa ait yorum bulunmamaktadır.

Henüz bu kursa ait video bulunmamaktadır.

İstanbul Bahçelievler Şirinevler

İndirimli kurslardan ücretsiz haberdar olun

Kurs Bilişim A.Ş. - Tüm hakları saklıdır © 2014-2017