İnsan Kaynakları Kursu İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Kurs Merkezi İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Kurs Yeri
2.500 TL

Bizimle iletişime geçin: Mesaj Gönder
Modern insan kaynakları yönetimi yaklaşımı, işletmeler içerisindeki en önemli kaynağın insanolduğu düşüncesini, bir klişe olmaktan çıkararak stratejik unsur olarak konumlandırmıştır.İşletmelerin son 20-30 yıllık periyot içerisinde insan kaynakları yönetimine stratejik anlamlar yüklemesinin en önemli nedenlerinin başında insanı tanımada ve onun işe yönel(til)mesindeki tutum ve davranışlardaki temel değişiklikler gelmektedir.

Meydana gelen bu değişikliklere uyum sağlayabilmek, değişen isteklere hızlı cevap verebilmek, rekabet ortamında kaliteyi artırabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için artık çalışanların ekip çalışmasına yatkın, esnek çalışma özelliklerine, öğrenme ve analitik düşünme becerisine sahip olmaları gerekmektedir. İşte bu noktada insan kaynakları yönetimi önemli rol oynamakta ve kişileri güdülüme, yönlendirme, bilgi ve beceri düzeylerini yükseltici eğimler verme, yetenekleri yönetme, işe uyum sağlama, işi zenginleştirme gibi insan faktörünü geliştiren ve ön planda tutan sistemleri ortaya çıkarmakta ve uygulamaya koymaktadır. 

Program, insan kaynakları planlaması, işgören bulma ve seçme, performans değerlendirme,eğitim ve geliştirme, kariyer yönetimi, iş değerleme, ücret yönetimi, bordrolama gibi insan kaynakları yönetiminin olmazsa olmaz ve geleneksel fonksiyonlarının yanında; yetenek yönetimi, hukuki boyutlar, çalışma ilişkileri, çalışma psikolojisi ve insan tanıma sanatı gibi modern boyutları da içermektedir. Bu eğitimi benzerlerinden ayıran yönü, katılımcılara iş başvurularında rekabet avantajı yaratacak bir sertifika sahibi olmalarının yanında; kariyer basamaklarında anahtar unsur olabilecek nitelikleri geliştirmelerini sağlayacak bir dizayna sahip olmasıdır.

Ders İçeriği

1. Ders: Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 

2. Ders: Örnek Olaylar Işığında Çalışma İlişkileri ve Sorunları 

3. Ders: Örnek Olaylar Işığında Çalışma İlişkileri ve Sorunları 

4. Ders: İş Analizi ve Tasarımı 

5. Ders: İnsan Kaynakları Planlaması 

6. Ders: Mülakat Teknikleri Işığında İnsan Kaynakları Bulma ve Seçme 

7. Ders: İş Değerleme 

8. Ders: Eğitim Yönetimi 

9. Ders: Performans Değerlendirme ve Sistem Kurumu 

10. Ders: Ücret Yönetimi 

11. Ders: Kariyer Geliştirme ve Yetenek Yönetimi 

12. Ders: İş Sağlığı ve Güvenliği 

13. Ders: İnsan Kaynakları Yönetiminin Yasal Çerçevesi 

14. Ders: İnsan Kaynakları Yönetiminin Yasal Çerçevesi 

15. Ders: Bordrolama 

16. Ders: Bordrolama 

17. Ders: Endüstri İlişkileri 

18. Ders: İnsan Tanıma Sanatı 

19. Ders: İletişim ve İkna Sanatı 

20. Ders: Sertifika Sınavı
Kurs Süresi Kurs Saati Fiyatı
10 Hafta 120 Saat 2500 TL
Kurs başlama tarihleri hakkında bilgi almak lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Henüz bu kursa ait yorum bulunmamaktadır.

Henüz bu kursa ait video bulunmamaktadır.

İstanbul Fatih Kalenderhane

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi İstanbul Fatih Kalenderhane
İndirimli kurslardan ücretsiz haberdar olun

Kurs Bilişim A.Ş. - Tüm hakları saklıdır © 2014-2017