Yaratıcı Drama Kursu

Firma Müzikalite Sanat Merkezi
Kurs Yeri
Yaratıcı drama; bir grubu oluşturan üyelerin yaşam deneyimlerinden yola çıkarak ve hayal gücünü kullanarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) gibi tekniklerden yararlanarak, canlandırılmasıdır. Bu canlandırma süreçleri deneyimli bir eğitmen eşliğinde yürütülürken ‘kendiliğinden’liğe (‘spontanite’ye) dayalıdır ve yaratıcı drama, oyunun genel özelliklerinden doğrudan yararlanır.

Yaratıcı Dramanın Genel Amaçları

Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı dramanın genel amaçları:

Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama,
Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme,
Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme,
İletişim becerileri geliştirme,
Moral değerleri geliştirme,
Kendini tanıma,
Problem çözme becerilerini geliştirme,
Dil becerilerini geliştirme,
Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak,
Hayal gücünü geliştirme,
Dinleme becerilerini geliştirme,
Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma,
İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek,
Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme,
Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.

Yaratıcı Dramanın Kullanıldığı Alanlar Okul öncesi yaşlardan başlayarak herkesin katılabildiği yaratıcı drama, yöntem ve araç olarak pek çok alanda kullanılabilmektedir.
Fiyat ve kampanya bilgileri için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Kurs başlama tarihleri hakkında bilgi almak lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Henüz bu kursa ait yorum bulunmamaktadır.

Henüz bu kursa ait video bulunmamaktadır.

İndirimli kurslardan ücretsiz haberdar olun