ÖSYM tarafından hazırlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)  toplamda 80 sorudan oluşmaktadır. Süresi 150 dakika olan bu sınav, yabancı dil bilgisini belgelemek isteyen kamu personeli, akademisyenler ve öğrencilere uygulanmaktadır. 50 puan ile 100 puan arası A,B,C,D,E seviyeleri olarak belirlenir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilir.

 

 Sınav, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dilleri için Mart, Nisan, Mayıs ayları içerisinde bir kez ve Eylül, Ekim, Kasım ayları içerisinde bir kez olmak üzere yılda iki kez; diğer diller için ise Mart, Nisan, Mayıs ayları içerisinde olmak üzere yılda bir kez yapılır. Sınavın hangi tarihlerde gerçekleştirileceği dönemin YDS Kılavuzunda belirtilir.

 

ÖSYM’nin ilkini 7 Nisan 2013’de gerçekleştirdiği YDS ile birlikte önümüzdeki dönemde kamu kuruluşlarında çalışan memurlardan yabancı dil yeterlilik belgesi talep edileceği aşikardır. Söz konusu sınavın süresinin 150 dakikaya indirilmesine rağmen kapsamının daraltılmaması, öncekine nazaran daha kapsamlı bir çalışmayı da beraberinde getirmektedir.

 

Yabancı dil alanında sürekli katma değer oluşturan Dil Okulumuzun hedefi; sadece salt kelime listeleriyle basmakalıp ezbere yönelik değil, aksine YDS’de çıkması olası kelimelerin metinlere uygulanarak sunulmasını, sınava katılanlarda paradigmaya dönüşen paragraflara karşı bilimsel yeterliliği kanıtlanmış çeviri yöntemlerini uygulayarak stratejik bir bakış açısının kazandırılmasını ve süresi kısalan bu sınavın kimyasına uygun çözümler bulunmasını sağlamaktır.

 

Fiyat ve kampanya bilgileri için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Kurs başlama tarihleri hakkında bilgi almak lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Henüz bu kursa ait yorum bulunmamaktadır.

Henüz bu kursa ait video bulunmamaktadır.

İndirimli kurslardan ücretsiz haberdar olun